Pravidla ochrany soukromí

Provozovatel  Anežka Čepeláková na stránkách https://anezka-cepelakova-financni-poradkyne.cms.webnode.cz IČO 01041291, zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Anežka Čepeláková IČO 01041291  (dále jen „Správce“);

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: anezka.cepelakova@ovbmail.cz tel.: 773168844;

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl registrující a které správce získal na základě registrace na webové stránce https://anezka-cepelakova-financni-poradkyne.cms.webnode.cz;

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje registrovaného pouze za účelem zpřístupnění obsahu na našich webových stránkách a za účelem marketingového oslovování;

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem markentingové nabídky a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí ani třetím stranám.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje registrujícícho z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce https://anezka-cepelakova-financni-poradkyne.cms.webnode.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;

2. Za účelem zpřístupnění elektronického  obsahu registrujícího (jméno, e-mail);

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi registrujícím a Správcem;


Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi registrujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Zpracovatel osobních údajů se zavazuje, že nebude poskytovat údaje třetím stranám.


Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má registrující právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů  elektronicky na e-mailové adrese: anezka.cepelakova@ovbmail.cz;

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů registrujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce https://anezka-cepelakova-financni-poradkyne.cms.webnode.cz potvrzuje registrující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí registrující po odeslání registračního formuláře;

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 24.8.2020