ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, PRO NĚKOHO SPROSTÉ SLOVO, PRO JINÉHO NÁVRAT DO ŽIVOTA

19.11.2020

Opravdu tato oblast velmi často rozděluje lidi na dva tábory. Také kvalitu pojistky poznáme až v případě pojistné události, kdy by nám mělo pojištění vyplatit kompenzaci ve výši, kterou si "zasloužíme".


Při tvorbě článků a vzdělávacích materiálů většinu času prosedím u výpočtů. 

Vynechám teď definici jednotlivých rizik a připojištění , ale co se správného nastavení týče, tady není radno něco zanedbat. Protože mě nezajímá v tomto oboru tady a teď, ale "co by kdyby" a "co bude".Co vlastně chci, aby pojištění pokrylo?

Ztrátu nebo snížení příjmu.

Nedovedu si představit, že by manžel vše zvládal platit sám. Vím, z rodinného rozpočtu, že by to nemusel zvládnout a nechci, aby vše zůstalo na něm.


Jakým způsobem můžu o příjem přijít?

Poměrně rozsáhlá otázka. 

Děda vždy říkal, že na světě jsou tři jistoty, že se narodíme, že žijeme a že umřeme.

Tudíž jedno riziko máme, a to je připojištění smrti. Ne, že by nás krylo proti smrti, ale že když umřeme, tak pozůstalí, správně obmyšlení, dostanou pojistné plnění, aby pro ně ztráta nebyla ještě horší.

Co dál? Pak už jde o tzv. velká rizika a denní odškodné

Velká rizika jsou na velké dopady, tudíž i pojistné částky se pohybují ve vysokých číslech, denní odškodné je denní částka za každý den, kdy jsme v neschopnosti vydělávat peníze.

Do těch velkých rizik si tedy zařaďme invaliditu, trvalé následky úrazem a závažná onemocnění smrt. U všech těchto případů je to obrovský zásah do života jak pro dotyčnou osobu, tak i pro příbuzné a nejvíce ty nejbližší.

Že možná by ta smrt byla i někdy milosrdnější, to je otázkou etiky, ale když po autonehodě skončí člověk upoutaný na vozík či na lůžko, odkázaný na péči někoho dalšího a bez jakékoliv naděje, že se někdy jeho stav zlepší... už jen to, že si na to člověk musí zvyknout a přijmout tento fakt a ještě když na něm byla závislá rodina z hlediska peněz, opravdu to až člověku samotnému vhání slzy do očí.

Znám takové rodiny, kdy jedna vteřina obrátila život vzhůru nohama všem blízkým. 

A obdivuji, jak se s tím dokázali vypořádat.


Každopádně nepojišťujeme se proti nemocím a úrazům, ale na ty dopady.


Máme nějaké dluhy, závazky, hypotéku na byt, dům, splácíme auto, domácnost.

To vše je třeba sečíst dohromady. A k tomu zahrnout určitou část příjmu - ideálně vycházet s ročním příjmem a podle některých kalkulátorů je to třeba dvojnásobek nebo trojnásobek.

Dám trojnásobek a řeknu vám proč.

Když pomyslím, že se mojí smrtí vyplatí všechny dluhy, tak manžel a syn nebudou muset řešit odkládání splátek a nedostanou se do problémů tím, že prostě kvůli splátkám nemají na bydlení nebo na běžný život.

A pak tedy ta druhá část složená z příjmu. Jestli jim dám rok života navíc nebo dva, tři... tady už musím vědět, jestli máme i jiné rezervy a také, zda si můžu takovou pojistku dovolit platit.

Ale princip je jasný, nejdřív se zbavit dluhů, a hned na to řešit další příjem a tedy dluhy do rizika smrti zahrnout vždy. 

Pakliže nemáte, dejte tam aspoň rezervu příjmů.


Když neumřu, ale zůstanu odkázaná někomu do péče, tak jak nastavit pojistnou částku? Tady pokrývám příjem, dle možností by to mělo být dvojnásobek nebo i trojnásobek. 

Co je kamenem úrazu? Velké hypoteční úvěry. Banky si ve většině případů přejí, aby klienti na velká rizika byli pojištění, protože si tím snižují riziko splácení závazku.

Když bych podle modelu nastavila vyšší pojistné částky, měsíční pojistné by samozřejmě šlo do vyšších částek a už by naběhlo problému s platbou, přece se nechceme zruinovat, ale jak to vyřešit?

Pojišťovny nabízí určité balíčky - úvěrová asistence, balíček pro úvěr...

Tento balíček má v sobě zahrnuta velká rizika, zase se liší třeba skladbou a vybrat si tak můžeme podle toho, co banka požaduje jako podmínku pro získání úvěru. Výhodou je, že se tím celkové náklady sníží, navíc pojistná doba kopíruje dobu splácení. Principem je, že vyplní pojistnou částku na to, co se nám stane první. Pak pojištění zaniká.


Shrnutí:

1. smrt - všechny dluhy + roční příjem (2x, 3x)

2. velká rizika - roční příjem (2x)

3. v případě hypotéky a velkých úvěrů - možnost složených balíčků rizik


Aby toho nebylo málo, v úvodu jsem rozdělila rizika ještě na denní odškodné.


Pracovní neschopnost, denní odškodné za úraz a hospitalizace, případně ošetřování člena rodiny.

Pojistná částka se tedy sčítá za každý den, kdy nám vzniká nárok a při plnění dostáváme součet denní dávky x počet dní.

Těmito riziky si vykrýváme kratší období ztráty příjmu, protože maximální doba plnění je z pravidla do jednoho roku (pracovní neschopnost se vydává na rok, pak se teprve žádá o přezkoumání).

Rozlišují se varianty plnění, buď máte tabulku maximální doby léčení podle diagnózy nebo se plní podle reálné doby. Zase záleží na typu pojištění a také na samotné pojišťovně.

Jednoduchý výpočet pro stanovení pojistné částky. Pokud jsem účastníkem nemocenského pojištění, a mám nárok na pracovní neschopnost, tak denní vyměřovací základ je cca 67%, zaokrouhleno na 70%. Tudíž ten zbytek do 100 je 30% denního základu.

U dětí musíme počítat s tím, že v případě nemoci nebo úrazu s ním někdo musí zůstat doma, tudíž bychom měli stanovovat částku jako rozdíl mezi denním příjmem a výší OČR, takže se dostaneme na podobné procento jako u sebe. 

Pakliže bych to řešila z pozice studující osoby, i když už plnoleté, ale bez výdělečné činnosti, tak pojistná částka by se dala vypočítat podle minimální mzdy a zase rozdílem.


Pojištění jako takové není jednoduché nastavit správně a nesetkáte se tím, že byste si ji sjednali sami, vždy jste odkázání na nějakého pracovníka pojišťovny nebo na externího pracovníka. 

Základem pro kvalitní nastavení je kompletní analýza, protože je známa celá naše situace a nezaměříme se tak jen na jednu oblast a hlavně zahrneme to důležité.


Je dobré si také uvědomit, že se snažíme tímto pojištěním urychlit tvorbu rezervy při výpadku příjmu. Kdybychom totiž měli naspořit 1 000 000,-Kč po tisícovce měsíčně, zabralo by nám to 1 000 měsíců, což je asi 83 let. Takto proces urychlíme o 999 měsíců, protože sjednat pojištění můžeme hned a klidně zítra už budeme muset řešit pojistnou událost.


Zdroj obrázků: IDNES.cz, novinky. cz, investujeme.cz, mondus.cz