DLUHOPIS JAKO VÁNOČNÍ DÁREK?

10.12.2020

Nedalo mi to, protože reakcí bylo opravdu hodně, zabředla jsem a hledala všechny možné informace a názory na Český státní dluhopis, který paní ministryně nabízí jako možný vánoční dárek.

O můj politický názor se s vámi dělit nebudu, spíše se na celou věc podívám z té finanční oblasti.


Tento státní dluhopis zahájil již 9. upisovací období, které končí právě 22.12.2020, proto jej nabízí "pod stromeček" a lze si takto koupit alespoň 1000 kusů v celkové jmenovité hodnotě 1000,-Kč. A maximální investice je omezena na jeden milion korun v rámci jedné emise.

Pořídit si jej můžete osobně u některých smluvních partnerů nebo elektronicky prostřednictvím vlastního přístupu k majetkovému účtu.

Obecně dluhopis republiky je šestiletý reinvestiční s pevně stanovenou rostoucí sazbou kdy přesná výše úroků je stanovena těsně před zahájením úpisu a to tak, aby průměrný výnos přibližně odpovídal aktuálním výnosům státních dluhopisů obchodovaných na veřejném trhu.

U reinvestiční varianty známe zatím pouze parametry první emise, jejíž úpis byl zahájen už 3. prosince a hrubé roční výnosy u ní postupně rostou z 0,5% v prvním roce a v 6. roce až na 4,5%. Má to jeden velký význam a tím je motivovat vlastníky, aby drželi dluhopis po celou dobu a neprodávali jej předčasně.

Výnosy se však majitelům nevyplácí během let, ale automaticky se reinvestují, tedy připíšou se každoročně na účet nové dluhopisy v dané hodnotě.


Předpokládaný průměrný výnos za celou dobu držení, tedy celých 6 let je 2,08% ročně, který ale nedostanete celý, protože se jedná o hrubý příjem, na který se vztahuje daňová povinnost, takže 15% vám rovnou ministerstvo strhne, už následně nemusíte do daňového přiznání uvádět a tím pádem čistý výnos je 1,77%. A to jen za předpokladu, že vláda nezruší superhrubou mzdu a nezvýší sazbu daně na 19%. Tím by totiž výnos klesl na 1,69% za rok.


Když si vezmete, jaká je míra inlface, aktuálně se pohybuje někde okolo 2%, proto existuje ještě druhá varianta zmiňovaného dluhopisu, která právě cílí na růst inflace a jmenuje se protiinflační dluhopis. Tady je jasné, že bude kopírovat růst inflace s navýšením o 0,5%, takže majitelům garantuje minimální výnos 0,5%.


Podmínky a parametry jsou shodné jako u první verze, tedy opět se dá nakoupit za 1000,-Kč, a doba držení je 6 let.

Výnos u druhé varianty není předem znám, protože má pohyblivou úrokovou sazbu závislou na vývoji zmiňované inflace a pokud by byla inflace 2%, tak roční výnos bude 2,5% a pokud by tomu tak bylo celou dobu, čistý výnos by na konci dělal 2,14% po zdanění. (veřejné tabulky jsou na stránkách ministerstva financí, odkud jsem také čerpala)


Obecně se tak nedá úplně přesně říct, která varianta je lepší. Vždy totiž záleží na typu investora.

A tak než se rozhodnete investovat do státního dluhopisu, měli byste si předem ujasnit, co od produktu očekáváte a jestli není lepší vnoučatům dát raději obálku s hotovostí a přemýšlet nad jinou formou zhodnocení.