DAŇOVÉ NOVINKY 2021

07.01.2021

Rok 2021 přinesl řadu změn, jednou ze zásadních je tzv. Paušální daň 2021.


Jakožto OSVČ jsem se snažila pár věcí si o této skutečnosti zjistit a trošku více vám přiblížit, o co se jedná a zda se to vyplatí.


JEDEN FORMULÁŘ = JEDNA PLATBA


Od 1. ledna 2021 OSVČ vyplní jeden formulář, kterým zajistí odvod na všechny tři sféry - zdravotní, sociální a daň z příjmu.

Paušální daň v součtu činí 5.469,-Kč/měsíčně a zahrnuje tak:

zdravotní pojištění ve výši 2.393,-Kč

pojistné na sociální zabezpečení ve výši 2.976,-Kč (navýšené od minimální zálohy o 15%)

daň z příjmu "v symbolické částce" 100,-Kč - ta údajně kompenzuje vyšší odvod na sociální zabezpečení.


V následujících letech se pak částka navyšuje přirozeně podle výsledků ekonomiky státu, tudíž na ni bude mít vliv inflace, HDP a také nezaměstnanost.


KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?


K dani se můžou přihlásit podnikatelé, kteří mají roční obrat do 1 milionu korun, není to však jediná podmínka pro uplatnění.

Jaké jsou další podmínky?


Podnikatel nesmí být plátcem DPH a zároveň nemá povinnost se k ní registrovat.

Není společníkem veřejné obchodní společnosti nebo kompletářem komanditní společnosti.

Úřady vůči němu nevedou insolvenční řízení (nedluží)

Zároveň nemá příjmy ze závislé činnosti, výjimku tvoří příjem z DPP.


Dost se tato změna prezentuje jako administrativní úleva, jakmile se přihlásíte, odpadá vám povinnost řešit daňové přiznání, tudíž není nutné nechat zpracovat si od účetní nebo daňového poradce a není nutné si podávat přehled pojistného.

Ministerstvo financí dále vyzdvihuje snížení kontrol z finančního úřadu.


A teď ty nevýhody.


Kdo se k paušální dani přihlásí, připraví se tak o daňové úlevy a bonusy.

Mezi tyto úlevy se pak řadí:

  • na poplatníka

  • manžel/manželka

  • držitel průkazu ZTP/P

  • částečný invalidní důchod

  • plný invalidní důchod

  • student

  • školkovné

  • evidence tržeb

  • zvýhodnění nebo bonus na děti


Obecně tedy vnímám, že paušální daň se vyplatí svobodným a bezdětným podnikatelům s ročním obratem do 1 milionu.


A proč k této změně došlo?

Dle všeho se tímto stát snaží snížit rozdíly v odvodech na sociální pojištění, ze kterého se vyplácí důchody, tudíž by mělo tímto dojít k posílení důchodového systému. Když vezmu statistiky z MF, tak právě pro velké rozdíly mezi odvody zaměstnanců a živnostníků zapříčinilo tuto možnost placení daně z příjmu, protože spousta živnostníků odvádí minimální sociální pojistné.


JAK SE PŘIHLÁSIT?


Pokud se vás tato změna týká a chcete ji uplatnit, je nutné přihlásit se do 10. ledna 2021 a to buď na formuláři Ministerstva nebo je možné podat přihlášku vlastní rukou, ale tady je nutné uvést všechny náležitosti a držet obsah a strukturu žádosti, případně lze použít datovou schránku.


Jelikož nejsem daňový poradce a otázku daní řeším sama se specialistou, nedokážu vám přesně popsat výhody a nevýhody a nepodávám v této oblasti rady. Téma mě zajímá hlavně z toho důvodu, že sama jsem OSVČ a otázka daní je jednou z finančních oblastí. 

(Zdroj informací - web Ministerstva financí)

Pokud vás zajímá, jaké finanční produkty ovlivňují výši daně z příjmů a jak uplatnit, případně v jaké výši, můžete se na mě obrátit.

V neposlední řadě je důležité si uvědomit, že daňové přiznání se vždy podává za rok zpětně, tudíž, co jste nestihli do konce roku 2020, bohužel už zpětně nedoplatíte a tím pádem neuplatníte.