CO DĚLAT KDYŽ POJIŠŤOVNA NECHCE PLNIT?

16.02.2021

Setkávám se s tím dnes a denně. 

Zazvoní mi mobil a na druhé straně nazlobený klient, že mu přišel dopis z pojišťovny a společnost s politováním oznamuje, že na pojistné plnění z pojistné události nevznikl nárok.

Jak to všechno začalo?

Jednoho dne klienta zastihla nepříjemná bolest, která ho přivedla k lékaři a po absolvování všelijakých vyšetření se zjistilo, že má klient čtvrtý stupeň artrózy kyčle a je nutné podstoupit operaci na výměnu kloubu.

Po operaci následovala rekonvalescence a klient tak musel ještě dlouho zůstat v pracovní neschopnosti.

Naštěstí však měl sjednané pojištění pro tyto případy a tak se neváhal obrátit na mě a nahlásit pojistnou událost. 

V tomto případě šlo konkrétně o denní dávku při pracovní neschopnosti a k tomu zproštění od placení u stávající hypotéky též z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti.


Vyjádření pojišťovny na sebe nedalo dlouho čekat.

"Vážený pane, s lítostí Vám oznamujeme, že na pojistné plnění Vám nevzniká nárok. 

Podle pojistných podmínek č. xxx se plnění nevztahuje na pobyt v rehabilitačním nebo rekonvalescenčním zařízení. 

Dle dostupné dokumentace Vám tedy nemůžeme vyplnit denní odškodné za období 1.3. - 25.3.

S pozdravem 

XY pojišťovna.


Co s tím?

Tady většina případů končí.


Pokud si klient řeší pojistnou událost sám bez pomoci ať už finančního poradce nebo právníka, jakmile přijde tento dopis, tak už dál neřeší. Zvedá telefon a ruší smlouvu v afektu.


Pracovala jsem na retencích, pracovala jsem na helplince, a mám zkušenosti i z exteru. 

Nejčastějším důvodem výpovědi smlouvy bylo právě odmítnutí plnění.


Ale proč to lidé tak rychle vzdají bez boje?

Odpověď je snadná.

Šli byste sami do boje proti společnosti, která za sebou má zástup právníků a likvidátorů?

Z pohledu obyčejného klienta bych se bála.

Nabízí se odborná pomoc. 

První způsob řešení je vyhledat právníka a nechat přezkoumat vyjádření a celou problematiku.

Za mě určitě skvělý nápad. Problémem je, že žádného známého právníka nemám a na placeného právníka nemám peníze. 

Dívali jste se někdy na ceník? A stále není jistota, že spor vyhrajete.

Jeden právní úkon stojí cca 10.600,- Kč. Podle nějakých statistik si takový jeden spor žádá až 6 právních úkonů, matematika je potom jednoduchá 6x 10.600 = 63.600,-Kč


Takže tudy cesta nevede.


Druhý způsob je obrátit se na finančního poradce. Ano, s tím souhlasím. Jenže finanční poradce není právník a teď se na mě nikdo z kolegů nezlobte, i pomoc finančního poradce je svým způsobem omezená.


Jak můžu v této situaci klientovi pomoci?

Dlouho jsem na těmito otázkami trávila času a přemýšlela, jak se běžný člověk může bránit?

Ze své pozice dokážu sestavit reklamační dopis, dokážu se orientovat v pojistných podmínkách, ale přiznám se, nedokážu všechno.

A sledovat situaci, kdy i po druhé klientovi pojišťovna odmítá plnit.  I potom, co jsme nechali vše přehodnotit jsme stále na začátku. 


Dnes mám řešení!

Slyšeli jste o pojištění právní ochrany?

Možná. Ne. Netuším.


A co to teda je?

Sama společnost, která pojištění nabízí prezentuje své služby tímto heslem. "Bráníme slušné."

A jedná se o pojištění, které vás právně zastoupí v jakémkoliv sporu. 


Jak funguje?

Dopovím vám příběh klienta s odmítnutým plněním.

Předali jsme požadavek, aby nechali přehodnotit likvidaci pojistné události.

Prostudovali jeho případ a odmítnutí bylo neoprávněné. Na výzvu pojišťovna přehodnotila stanovisko a klientovi uznala pojistné plnění 42.000,-Kč a v případě zproštění od placení vyplatila 23.600,-Kč. 

V tomto případě došlo ke zdárnému konci.


A přesně takto se dá vnímat fungování této služby.


Když si sjednáte pojištění právní ochrany, tak končí určité bezpráví.

V případě jakéhokoliv sporu, s pojišťovnami, se zaměstnavatelem, s energetickými společnostmi, ale také se sousedy nebo i s eshopem máte za sebou "právní poradnu", které se můžete svěřit a která vám pomůže najít řešení.

Tato pomoc pro vás pracuje 24/7

Převezme za vás náklady sporu

Uhradí poplatky za advokáta, soudní řízení, zpracování znaleckých posudků, služby tlumočníka...

Na každý případ máte k dispozici 1.000.000,-Kč

Získáte partnera, který se za vás postaví a bude vás bránit


Pojištění právní ochrany není tolik známé a propagované, což si myslím, že je škoda. Za mě je to obrovský pomocník pro lidi, kteří si nemůžou dovolit vyřešit spor právní cestou sami.

Tímto vám tohoto nepříliš známého pomocníka představuji ve svém portfoliu.