7. díl Co vás zajímá o přivýdělku

12.02.2021

Potřebujeme navýšit příjem v domácím rozpočtu nebo prostě jen chceme vypadnout na chvilku od toho malého.

Někdy obojí a nebo je v tom něco jiného.

Ať už ty potřeby jsou jakékoliv, řešíme spoustu otázek, nejvíce se však ptáte na agendu právní. Co si můžete dovolit a co ne, aby náhodou nevznikl rozpor v pobírání rodičovské.


I mě zajímalo, jak se k dané situaci přihlíží ze strany státu. Logicky jsem měla strach, abych se nepřipravila o rodičák nebo předtím o mateřskou a abych se neznalostí nedostala do problému.


Nejčastěji se ptáme, jestli můžeme v prvním období, tedy při mateřské pracovat a jak to ošetřit smluvně.


Výklad zní takto, během peněžité pomoci v mateřství žena nesmí vykonávat stejnou činnost při které jí vznikl nárok na tuto podporu, to znamená, že může být u stejného zaměstnavatele, ale musí dělat jinou činnost, takže je nutné změnit i pracovní smlouvu. Výjimku netvoří ani zkrácený úvazek.


Co když nastoupím k jiné firmě?

U jiného zaměstnavatele je možné nechat se zaměstnat na stejnou činnost jako v předešlém zaměstnání, ale původní zaměstnavatel s tím musí písemně souhlasit. Do jaké míry je zaměstnavatel shovívavý, to vám neřeknu. Obchází se to však tzv. dohodami o provedení práce nebo o pracovní činnosti, protože ty nejvhodněji ošetřují právě tyto nárazové přivýdělky apod.


Jak je tomu v případě podnikající maminky?

Pokud je to vaše hlavní činnost a hradíte si nemocenské pojištění, ze kterého vzniká nárok na mateřskou, logicky, během tohoto období nesmíte vykazovat příjem, nemusí se však pozastavovat činnost, můžete si zaměstnat osobu, která bude za dobu vaší nečinnosti obhospodařovat "krám". U podnikání na vedlejší činnost žádné opatření není nutné provádět a není nutné ohlašovat ani omezit.


U rodičovské dovolené je to jednodušší.

Rodičovská už s sebou nese daleko méně omezení, můžete si přivydělat libovolně i u svého stávajícího zaměstnavatele nebo nastoupit jinam bez nutnosti oznamovat nebo dávat třeba výpověď tam, kam se chcete po mateřské vrátit.


Na co si tady však dejte pozor, abyste se nepřipravili o rodičovský příspěvek, je zajistit patřičný dohled nad dítětem.

Stačí se domluvit s prarodiči nebo si domluvit chůvu či jesle, v dnešní době soukromé školičky. Ještě je třeba zpozornit, že děti mladší dvou let mohou ve školce strávit maximálně 92 hodin měsíčně.


Novodobý trend zvaný Home - office


I na to se často ženy ptají, protože díky možnosti pracovat z domu, nemusíme často řešit hlídání a tak se ptáte, jestli je nutné nastupovat na mateřskou nebo ne.

Podle odborníků nejste povinna nastupovat, ale logicky se připravíte o peněžitou pomoc v mateřství. Záleží na domluvě se stávajícím zaměstnavatelem.

Pokud se však rozhodnete na mateřskou jít a zároveň se chcete držet na HO, tak se v zaměstnání domluvíte na jiné smlouvě, aby se změnila činnost, a předpokládám, že personální v tomto ohledu jsou proškolené. Zkrátka je to o komunikaci.


Pokud máte další otázky, klidně se ozvěte